Electronic Entertainment เว็บไซต์ Ranking:ค่าตัวบ่งชี้ KazPrime สำหรับวันที่ 9 เมษายน

19
05月

ตาม

ตัวชี้วัด KazPrime ไม่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 9 เมษายน 2018 เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้าและมีจำนวน 10.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลาดหลักทรัพย์คาซัคระบุในข้อความ

ตัวบ่งชี้ยังคงมีเสถียรภาพเป็นเวลา 33 วัน

ตัวบ่งชี้ KazPrime สะท้อนถึงอัตราค่าเฉลี่ยของการเสนอเงินในตลาดฝากระหว่างธนาคารคาซัค (อัตราที่ธนาคารต้องการฝากเงินในธนาคารอื่นเพื่อการฝาก) เป็นระยะเวลาสามเดือนโดยมีฐานคำนวณจริง / 360 (วิธีหนึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยรายปีหารด้วย 360 เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยรายวันแล้วคูณด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น)

การคำนวณของ KazPrime นั้นทำโดย KASE ทุกวันนานถึง 12 ชั่วโมงของเวลาอัลมาตีที่ใบเสนอราคาซึ่งถูกส่งไปยังระบบการค้าของ KASE โดยผู้เข้าร่วมของข้อตกลงเกี่ยวกับการก่อตัวของตัวบ่งชี้ ปริมาณขั้นต่ำของใบเสนอราคาคือ 150 ล้าน tenge ($ 450,450)

---

ติดตามเราได้ที่ Twitter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง