Electronic Entertainment:อุปสงค์มีมากกว่าอุปทานในการประมูลของธนาคารกลางอาเซอร์ไบจัน

19
05月

ตาม

ธนาคารกลางของอาเซอร์ไบจาน (CBA) ระดมเงินจากธนาคารกว่า 350 ล้านตัวจากการประมูลเงินฝากเมื่อวันที่ 16 เมษายน

ความต้องการจากธนาคารมีจำนวนมากกว่า 783.8 ล้าน manats

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของธุรกรรมการฝากเงินสรุปภายในการประมูลคือร้อยละ 8.01

CBA เริ่มการประมูลการฝากเงินในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2016 การประมูลการฝากเงินเป็นการประมูลที่มีการวางเงินมัดจำของธนาคารพาณิชย์ใน CBA จุดประสงค์หลักของการประมูลดังกล่าวคือการทำหมันของปริมาณเงิน

($ 1 = 1.7 AZN ในวันที่ 16 เมษายน)

---

ติดตามเราได้ที่ Twitter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง